Share

Művészet és modernitás

Művészet és modernitás: az új korszak kezdete

A modernitás a művészet történetében nemzetközi mozgalomként jelent meg, amely az 1800-as évek végén kezdődött. Az új kor az ipari forradalommal, valamint az élet és munka új formáival járt együtt és jelentős hatást gyakorolt a művészetre is.

Az újklasszicizmus az első stílusirány volt, amely középpontjába állította a reneszánsz és a barokk stílust. Egy másik új stílusirány – az impreszionizmus – a színek és a fényhatások dinamikus ábrázolására összpontosított. Az expresszionizmus pedig az érzések és az érzelmi állapotok központi szerepét állította a művészetében.

A modernitás és a posztmodern művészet megjelenése előtt a művészek gyakran hősies előképeket, történelmi eseményeket vagy vallási motívumokat használtak műveikben. A modernitás azonban a művészeket arra késztette, hogy az önmaguk által átélt élményeket és az önálló kifejezést helyezzék előtérbe. A művészek az érzéki tapasztalataikra támaszkodva egyéni és modern formákban jelentették meg a valóságot.

A művészet ezen új periodusa nem csak a festészetre korlátozódott, hanem az építészet, a irodalom és a zene terén is látható volt. Az építészetben az új stílusok magasabb szintjét képviselték, magukba foglalták az új anyagok és formák használatát, valamint a világítás és funkcionális alapelv jeletét is. Az irodalom, az új korszakban, szimbólumokkal és szóképekkel egyedi és átírólagos módon jelenítette meg a valóságot.

A művészet és modernitás egyik legjelentősebb változása, hogy a művészet és a társadalom kapcsolata között új szövetkezések alakultak ki, amelyek az átalakuló társadalom igényeit tükrözték. A művészeti tevékenység elitizmusáról azonban még mindig nem lehetett teljesen lemondani, mivel a művészet állítása mögött a modern kultúra és tudományos törvényszerűsége vált nyilvánvalóvá.

Az új művészi kifejezések a modernizmus teljes megjelenésével társultak, amely politikai és gazdasági változásokkal is együtt jártak. Az ipari forradalom és technológiai változások az élet és a művészet minden területére kihatással voltak. Az új korszakban a művészek függetlenül teremtették meg az individuális lét újabb élményanyagaink, megteremtve ezzel a művészet és modernitás szoros kapcsolatát.

You may also like...